Nyheder

Startskud: Udvikling af Ballerup Idrætsby

Ballerup Kommune har nu et budget for 2019. I Ballerup Idrætsby glæder vi os i den forbindelse over, at der er afsat midler til at udvikle idrætsbyen. Det kommer i forlængelse af, at Kultur- og Fritidsudvalget i starten af juni godkendte en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby. Med budget 2019 er der nu for alvor sat gang i de nødvendige indledende analyser.

Moderne og attraktiv idrætsby

Ambitionen med udviklingsplanen er at skabe en moderne og attraktiv idrætsby med mere sammenhæng og synergi. Samtidig skal der åbnes for nye brugere og nye måder at dyrke idræt på. I sidste ende handler det om at gøre sport og motion tiltrækkende og tilgængeligt for så mange som muligt, så vi skaber sunde rammer om et aktivt fritidsliv.


Udviklingsplanens ramme er spændt ud

I 2018 har flere af jer, der bruger Ballerup Idrætsby, været inviteret til workshop og dialog om udviklingsmuligheder i idrætsbyen. Samtidig er der blevet set på nutidens trends og idrætsvaner samt områdets særlige styrker. Det er mundet ud i fem temaer og en række kvalificerede muligheder for at støtte hvert tema.

 

Udviklingsplan 2018-2029

Ballerup Idrætsbys Udviklingsplan 2018-2029: Læs udviklingsplanen her.

Læs mere

Fælles mål og retning

Udviklingsplanen giver en fælles retning, der sigter mod at skabe et større fællesskab på tværs af klubber og idrætsudøvere i området. Samtidig giver udviklingsplanen en mulighed for at vurdere, hvilke initiativer og investeringer i området, der er mest hensigtsmæssige for området som helhed. På den måde kan området udvikle sig mod at blive en samlet idrætsby.

Udviklingsteamet glæder sig til at starte første kapitel i udvikling af idrætsbyen – og ikke mindst til et godt samarbejde med både nye og erfarne brugere, efterhånden som mindre og større udviklingsprojekter sættes i søen.

Venlig hilsen udviklingstemaet:

Ketil Folmer Christensen

Chef

Ballerup Idrætsby
Ballerup Idrætspark

Ballerup Super Arena
East Kilbride Badet

Tlf. 2141 4672
Mail: ketc@balk.dk

Mette Herold Pedersen

Kommunikation og udvikling

Ballerup Idrætsby
Ballerup Idrætspark
Ballerup Super Arena
East Kilbride Badet 

Mobil: 2131 5929
Mail: mep2@balk.dk