Nyheder

Tapeten bliver en del af holdet

I foråret overtager Ballerup Idrætsby idræt og lokaler på Tapeten – vi siger velkommen til den nye spiller på holdet.

Der sker ændringer på den gamle tapetfabrik, som hidtil har været forenings- og frivillighedscenter Tapeten. De daglige brugere har nok allerede bemærket, at der er sat ting i værk, og at der er rykket nye mennesker ind. Og i den kommende tid vil der desuden ske yderligere justeringer og tiltag:

Ballerup Idrætsby overtager således ansvaret for idrætsfaciliteterne samt møde- og udlejningslokaler. Samtidig overtages en del af Tapetens lokaler af Arbejdsmarkedscenter Ballerups Tilbudsservice, der arbejder med at bringe Ballerups ledige borgere i beskæftigelse eller i uddannelse. Sideløbende vil frivillighedsaktiviteter gradvist flytte over på Ballerup Bibliotek, hvor Michael Hansen, der i dag er daglig leder af Frivillighedscenteret, også vil følge med.

Vi glæder os meget til at byde vores nye holdkammerater velkommen, når Ballerup Idrætsby bliver holdfører fra 1. marts, og vi ser frem til i fællesskab at knytte Tapeten tættere til Ballerup Idrætsby, der kun ligger et godt boldkast fra Tapeten. Allerede nu deler vi den fælles glæde for sport og aktivt fritidsliv, og der kan være meget synergi at høste, når idrætsfaciliteterne bliver slået sammen – både for idrætsbyens brugere og for Tapetens brugere.

Indtil da vil vi arbejde på at skabe en så glidende og god overgang som muligt, hvor vi skal finde den rette lokalefordeling, hjælpe brugere på plads i de nye rammer, og få sat et hold, der varetager kontakten til brugerne på stedet.