Måløv Idrætspark

Måløv Idrætspark er en del af Ballerup Idrætsbys organisation, men ligger seks kilometer fra idrætsbyens centrum.

I Måløv Idrætspark findes to sportshaller, der flankeres af en håndfuld græsfodboldbaner og en kunstgræsbane.


To haller

"Gammelhal" er den oprindelige idrætshal i Måløv Idrætspark. Siden er den større, mere moderne "Nye hal" kommet til, hvor det meste af aktiviteten nu foregår. 


Kunstgræsbanen

I 2015 blev der anlagt 3G-kunstgræsbane i Måløv Idrætspark. Kunstgræsbanen ligger på en forstærket bundopbygning, og belægningen opfylder sportsfunktionelle egenskaber i overensstemmelse med FIFA 2-star (FIFA Quality Concept). Samtidig fik kunstgræsbanen nyt lysanlæg med seks master med projektører.


Fodboldgræsbaner

En håndfuld græsfodboldbaner ligger udenom de to haller. 

Lidt historie

Den 8. august 1937 blev første tegn på en egentlig idrætspark indviet i form af en plan fodboldbane. Indvielsestalen blev holdt af den daværende sognerådsformand Jens Smørum og indvielseskampen stod mellem Maaløv Boldklub og Frederikssund IK. Fodboldbanen var blevet anlagt med håndkraft på en bakkeskråning, for de unge i Måløv, der indtil nu havde dyrket deres idræt på ledige græsarelaer, der ikke var egnet til egentlige kampe. Samtidig blev der indviet et klubhus ved skolestien op til Måløv Hovedgade.

Med mindre justeringer benyttedes denne ene fodboldbane til både træning, turneringskampe og som håndboldbane fra 1937 til 1960. 

1960 kom en ny boldbane til, der blev anlagt langs med skolestien, og samtidig kom en grusbane med lysanlæg til. Den resterende del af græsarealet mellem den eneste græsbane og parkeringspladsen ved den senere Måløvhal tog man i brug i 1961. På arealet med den første bane opførte man i stedet Måløv Skole.

Måløvhallen byggedes i perioden 1974-1975 og den 2. maj 1981 indviedes et idrætsanlæg med opvisningsbane, to træningsbaner samt et nyt klubhus med mødelokaler og omklædningsrum ved Måløvhallen — det gamle klubhus havde ét omklædningsrum foruden to på Måløv Skole. Det nye klubhusprojekt blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i foråret 1980.

Find mere historisk stof om området og Måløv Boldklub på wikipedia