Noget, der er gået i stykker?

Giv et tip til Ballerup Kommune via Borgertip


Skader på bygninger, vægge eller fast inventar


Borgertip er måden, Ballerup Kommune kan få viden om skader på ejendomme som bygninger eller omklædningsrum. Det kan fx være løse håndtag, en løbende vandhane, stoppet toilet, hærværk, graffiti og meget andet.

Borgertip kan sendes over hjemmeside eller app til smartphone. Find vejledning her.

Når du sender dit tip via borgertip, får du besked om sagens forløb.

Skader eller mangler på redskaber og løst inventar

Er der fejl eller mangler i løsdele som fx mål, stolper eller andre idrætsredskaber, så kontakt Ballerup Idrætsby.
TAK :)

Tak fordi du hjælper med at holde ejendommene i orden.