Udviklingsplan 2018-2029

Læs om baggrunden og mål for Ballerup Idrætsbys udviklingsplan herunder, eller find hele udviklingsplanen her:

Idrætsbyen skal vækkes til live 

Ballerup Idrætsby er fire kvadratkilometer med idræt på alle niveauer og kamp til stregen.

Klubhuse og faciliteter er skudt op hen over årene, og skønt mange sportsfolk føler sig hjemme her, savner området som helhed mere sammenhæng og retning, før det fremstår som den moderne og attraktive idrætsby, den har potentialet til at være.

Samtidig er det et faktum, at danskernes idrætsvaner har forandret sig. Historisk set har sportsudøvere været tilmeldt en klub, der varetog medlemmernes interesser, planlagde tider, skabte hold med trænere og stod for at afholde turneringer og kampe. I dag ser det aktive motionsliv en smule anderledes ud. Mere end 60 pct. af de idrætsaktive, organiserer selv deres idræt, går til kommercielle udbydere eller dyrker firmaidræt. Ballerup Idrætsby er i dag bygget op om den traditionelle foreningsstruktur. For at være en idrætsby for alle, er det derfor nødvendigt at reagere på de nye krav og forventninger til et aktivt idrætsliv i Ballerup.

Derfor godkendte Kultur- og Fritidsudvalget i starten af juni 2018 en udviklingsplan for Ballerup Idrætsby.

Moderne og attraktiv idrætsby

Ambitionen med udviklingsplanen er at skabe en moderne og attraktiv idrætsby med mere sammenhæng og synergi. Samtidig skal der åbnes for nye brugere og nye måder at dyrke idræt på. I sidste ende handler det om at gøre sport og motion tiltrækkende og tilgængeligt for så mange som muligt, så vi skaber sunde rammer om et aktivt fritidsliv.

Udviklingsplanens ramme er spændt ud

I 2018 blev flere nuværende og potentielle brugere af Ballerup Idrætsby inviteret til workshop og dialog om udviklingsmuligheder i idrætsbyen. Samtidig er der blevet set på nutidens trends og idrætsvaner samt områdets særlige styrker. Det er mundet ud i fem temaer og en række kvalificerede muligheder for at støtte hvert tema.


Fælles mål og retning

Udviklingsplanen giver en fælles retning, der sigter mod at skabe et større fællesskab på tværs af klubber og idrætsudøvere i området. Samtidig giver udviklingsplanen en mulighed for at vurdere, hvilke initiativer og investeringer i området, der er mest hensigtsmæssige for området som helhed. På den måde kan området udvikle sig mod at blive en samlet idrætsby.