Nyheder

Indstil årets ledere 2019

Kender du én, der har fortjent anerkendelse for et godt stykke arbejde som leder i en forening? Så er det nu, du skal indstille din kandidat til "årets ledere i Ballerup Kommune".

Hvordan vælges lederne?
Hvert år kårer Ballerup Kommune to frivillige ledere. Én for idrætsforeningerne og én for øvrige foreninger. Komitéen er nedsat af Kommunalbestyrelsen, og årets ledere offentliggøres i januar 2020. 

Udvalget lægger i deres bedømmelse vægt på:

  • En person, som rækker ud over egen interesseområde i foreningen
  • En person, som stikker frem og sætter et aftryk via sit foreningsarbejde
  • En person, som har blik for helheden i foreningen, og kan skabe relation mellem foreningen og civilsamfundet
  • En person, som gør noget særligt for en specifik målgruppe og/eller integrerer nye målgrupper i foreningen

Lederne får hæder, 5.000 kr. og et weekendophold
Årets ledere får et legat på 5.000 kr., og et billede af årets kunstner i Ballerup Kommune. Derudover får bestyrelsen, som årets ledere kommer fra, et weekendophold på kommunens koloni ”Bøtø” på Falster.

Hvordan indstiller jeg en leder?
Alle borgere kan indstille kandidater, på en af tre måder: 

  • Udfyld en kort formular på https://ballerup.dk/aarets-leder
  • Send en mail med dit forslag og en kort begrundelse til kultur@balk.dk
  • Sende dit forslag med en kort begrundelse med brev til Ballerup Kommune, Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup.

Forslaget skal indsendes senest onsdag den 20. november 2019. 

Sig det videre
Send gerne budskabet videre - det er sjovere at vinde, når kampen har været tæt :) Send videre til jeres medlemmer, del på jeres hjemmeside og Facebook-grupper og hæng det op, der hvor I mødes.