Kunstgræstider – fodbold

Fodboldklub: Husk deadline for ansøgning af tider på kunstgræs er senest 15. august ifølge den nye procedure

Den årlige fordeling af tider til kunstgræs er lige om hjørnet – alle klubber, der vil ansøge om kunstgræstider i 2019-20, skal huske at sende ansøgning senest den 15. august.

Ny procedure for fordeling af kunstgræs

I juni fik vi ny procedure for fordeling af tider på kunstgræsbaner i Ballerup Kommune, vedtaget af kommunalbestyrelsen. Fordelingen skal sikre, at vi så godt som muligt imødekommer klubbernes aktuelle behov med de tider og den plads, som klubben får på kunstgræsbanerne.

Til forskel fra tidligere år er deadline for indmelding af medlemstal og dokumentation af kontingent tættere på det tidspunkt, hvor vi rent faktisk fastlægger kunstgræsbanefordelingen. På den måde er det antallet af medlemmer lige nu og her, der er retningsgivende for, hvor mange tider på kunstgræs klubberne hver især retfærdigvis bør have.

Samtidig har det været vigtigt, at de yngste spillere får de tidligste tider, så de kan nå hjem i seng på ordentligt tidspunkt.

Sådan ansøger du

Senest den 15. august 2019 skal Lorna Rispler i Ballerup Idrætsby have modtaget en mail på ”lrp@balk.dk” med:

  • informationer om medlemmer ift. de oplysninger, der kræves af fordelingsnøglen
  • antallet af klubbens forskellige medlemmer afstemt i forhold til de faktiske kontingentindtægter

Vær opmærksom på, at foreningen mister retten til træningstid, hvis deadline ikke overholdes. Så husk det nu :)

Fordeling mellem klubberne

Når ansøgningerne er blevet behandlet, får klubberne svar på antal træningsslots. Herefter deltager hver klub med en repræsentant på et fordelingsmøde d. 10. september.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til, hvordan du skal indgive de rigtige oplysninger, kan du kontakte Lorna Rispler.